ID-merking

Ved id-merking plasserer vi en mikrochip (liten elektronisk brikke) under huden på venstre side av halsen. Denne chipen vil ha et eget nummer som blir lagret i Dyreidentitets database sammen med kontaktinformasjon til eier og informasjon om dyret. Dersom man flytter eller endrer telefonnummer er det viktig å gi beskjed om dette. Id-merking med mikrochip er ikke
smertefullt, og kan sammenlignes med å få en vaksine.

Ved å id-merke kjæledyr øker sannsynligheten for at man kan spore dyret tilbake til eier dersom det kommer bort fra hjemmet. Videre er en sikker individ-identifikasjon en forutsetning i forbindelse med avl, sykdomsbekjempelse, handel, utstillinger, konkurranser, forsikring, grensepasseringer, forskning og avklaring av eierforhold. Før tegning av forsikring
er det naturlig at kjæledyret er ID-merket.

For å få godkjent pass til utenlandsreise er det nå kun mikrochip som er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011.

Du kan lese mer om ID-merking på Dyreidentitet sine nettsider.