Indremedisin


Indremedisin/utredninger

Vi har et velutstyrt laboratorium på klinikken. Dette er nødvendig for å kunne gi en god behandling av akutt syke pasienter og en grundig utredning av de som er kronisk syke.

På laboratoriet vårt kan vi kontrollere funksjon av indre organer (blod og urin), undersøke for spesifikke infeksjonssykdommer som f,eks FIV, parvo, Giardia (blod, avføring) og også undersøke væske fra bryst, buk og CNS ved hjelp av vår SediVue analysemaskin.

For deg som kunde og dyreeier betyr dette at du får svar på prøvene «mens du venter». I tillegg tilbyr vi også parasittundersøkelse av avføringsprøver.