Kastrering og sterilisering av hunder

Kastrering av hund kan skje ved hjelp av medikamenter eller i form av et operativt inngrep. Ved kirurgisk kastrering fjerner man testikler på hannhund og livmor og eggstokker på tispe, og dermed både hormonproduksjon og forplantningsevne. Kastrering av hunndyr omtales ofte som sterilisering på folkemunne. I Norge er det i følge Dyrevelferdsloven §9 ikke tillatt å kirurgisk kastrere hund uten helsemessig, dyrevelferdsmessig eller bruksmessig grunn. Dersom man er i tvil om det er riktig å kastrere hunden, anbefales det at man forsøker medikamentell kastrering i en periode før kirurgisk kastrering utføres.

 

Eksempler på kastrering som følge av hensyn til dyrets helse

  • Kastrasjon av hannhund som har prostataproblemer
  • Fjerning av livmor og eggstokker på en tispe med livmorbetennelse (pyometra)
  • Fjerning av livmor og eggstokker i forbindelse med operasjon av jursvulster

 

I Norge hvor vi ikke har et løshundproblem, er kastrasjon av hensyn til dyrevelferd relatert til velferden hos enkeltindivider og ikke på populasjonsnivå (som for katt).

 

Eksempler på kastrering av hensyn til dyrevelferd

  • Sterilisering av tisper som gjentatte ganger plages av uttalte former for innbilt svangerskap etter løpetid
  • Kastrasjon av hannhunder som lider av stress på grunn av forhold relatert til hannlige kjønnshormoner og reproduksjonsdrifter

 

Kastrering kan noen ganger anbefales av bruksmessige grunner, etter at eier og veterinær er kommet til enighet om at kastrasjon er det beste alternativet for hunden. Her kan det bl.a. tas hensyn til menneskers behov og bedret livskvalitet for hunden i hverdagen.

 

Eksempler på kastrering av bruksmessige grunner

  • Kastrasjon av førerhunder for at de skal kunne lede blinde
  • Kastrasjon av dominante hannhunder for å bedre familiesituasjonen og livskvaliteten til hunden
  • Kastrasjon for at hannhunder og tispe skal fungere uforstyrret i samme husholdning

 

Mattilsynet har utarbeidet dette skrivet som angår kastrering av hund og Dyrevelferdsloven §9: Kastrering av hund, er det tillatt? Den norske veterinærforening har ikke utarbeidet retningslinjer omkring kastrering av hund av «andre særlige grunner». På forespørsel henviser fagsjef Ellef Blakstad til presiseringer i forarbeidene til dyrevelferdslovens § 9 som kan være verdt å ta med seg:

«Når det gjelder hvem som skal vurdere hva som i det enkelte tilfellet vil være å anse som andre særlige grunner, vil dette i utgangspunktet være den som skal utføre inngrepet i samråd med den som rekvirerer det. Særlig når det gjelder kastrasjon av kjæledyr, vil eiers vurderinger måtte tillegges betydelig vekt»

Det er viktig å være klar over at kastrering ikke løser atferdsproblemer som er relatert til andre forhold enn kjønnshormoner og reproduksjonsdrifter. Ved problematferd må derfor andre helsemessige grunner til problematferden utelukkes, og tiltak som dressurkurs og tilstrekkelig aktivisering av hunden i hverdagen utprøves før kastrering utføres.

 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om kastrering/sterilisering av hund.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *