Kjæledyrenes fastlegesenter

Velkommen til kjæledyrenes fastlegesenter i Mandal

Mandal Smådyrklinikk A/S ble etablert i september 2018, og eies/drives av Aud Thelin og Thomas Nymoen. Aud Thelin har spesialkompetanse innenfor fagfeltet Dermatologi (hudsykdommer) og har en internasjonal certifisering innenfor dette fagområdet (GPCertDerm) Thomas Nymoen har spesialkompetanse innenfor rehabilitering og har en internasjonal certifisering i dette. (CCRP)
I tillegg til spesialtilbud innenfor overnevnte fagområder tilbys et bredt utvalg av tjenester i «allmennmedisin». Klinikken ønsker å bruke sin erfaring og kompetanse til å gi forutsigbarhet, trygghet og god faglig behandling til sine pasienter

Butikken

Tips & Råd